Hiển thị tất cả 3 kết quả

Cao Atiso

Cao atiso là là 1 loại hợp chất màu đen được sản xuất từ thân, rễ, lá, hoa atiso. Quá trình sản xuất atiso gọi là quá trình chưng cất qua lò hơi sau khi nấu atiso sẽ thu được chất lỏng từ atiso ra. Tiếp tục chất lỏng ấy được chưng cất, tạo nên dạng hỗn hợp màu đen cô đặc sền sệt.

Có mùi thơm thuốc bắc đặc trưng nấu lên thành cao. Còn vị atiso phụ thuộc vào nguyên liệu nấu. Nếu atiso nấu bằng lá thì thường có vị đắng. Nấu bằng thân và hoa thường có vị ngọt dịu.