flash-sale
Nhập mã: SALE20PT_TNC

Giảm 20% cho các sp (Ngũ Cốc Nguyễn Gia, Trà Hoa Lài, Trà Xanh Thái Nguyên, Trà Cà Gai Leo).
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALE20PT

Giảm 20% cho các sp (Nấm Linh Chi, Rượu Sâm Ngọc Linh, Enzyme, Trà Trầm Hương).
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 1000K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALETO1000K

Giảm 15% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 1000K.
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 1000K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALE25K

Mã giảm 25k cho đơn hàng tối thiểu 225K.
Điều kiện:
- Đơn hàng từ 225K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALETO500K

Giảm 10% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 500K. Mã giảm tối đa 69K.
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 500K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALE9K

Mã giảm 9K cho đơn hàng tối thiểu 99K. Tối đa 1 mã giảm giá/đơn hàng.
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 99K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALETO350K

Giảm 8% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 350K. Tối đa 1 mã giảm giá/đơn hàng.
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Sản phẩm sâm ngọc linh

1.250.0004.000.000
3.300.0005.000.000
1.200.0003.000.000

Sản phẩm nấm linh chi

Sản phẩm enzyme group

Sản phẩm trà trầm hương

Sản phẩm sale off

Danh mục sản phẩm

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

TIN TỨC MỚI