HÃY ĐẾN VỚI CỬA HÀNG CHÚNG TÔI

Sản phẩm cửa hàng chúng tôi bao gồm: Sâm Ngọc Linh, Nấm Linh Chi, Trà Thảo Mộc, Thảo Dược, Enzyme Group, Ngũ Cốc, Trà Trầm Hương, Trà Xanh Thái Nguyên, Trà Hoa Lài

Nhập mã: SALE20PT_TNC

Giảm 20% cho các sp (Ngũ Cốc Nguyễn Gia, Trà Hoa Lài, Trà Xanh Thái Nguyên, Trà Cà Gai Leo).
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALE20PT

Giảm 20% cho các sp (Nấm Linh Chi, Rượu Sâm Ngọc Linh, Enzyme, Trà Trầm Hương).
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 1000K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALETO1000K

Giảm 15% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 1000K.
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 1000K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALE25K

Mã giảm 25k cho đơn hàng tối thiểu 225K.
Điều kiện:
- Đơn hàng từ 225K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALETO500K

Giảm 10% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 500K. Mã giảm tối đa 69K.
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 500K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALE9K

Mã giảm 9K cho đơn hàng tối thiểu 99K. Tối đa 1 mã giảm giá/đơn hàng.
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 99K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Nhập mã: SALETO350K

Giảm 8% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 350K. Tối đa 1 mã giảm giá/đơn hàng.
Điều kiện:
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.
- HDSD: Ấn/Click [Sao Chép] » [Quay Lại Giỏ Hàng] » Bấm [Thanh Toán] » Điền mã vào ô [Mã Giảm Giá] » [Sử Dụng].

Sao chép Điều kiện

Sản Phẩm Bán Chạy

Ngũ Cốc

Trà Hoa Lài

Trà Xanh Thái Nguyên & Trà Cà Gai Leo

Tin tức dược liệu